Available courses

Zaliczenie z przedmiotu "Finanse przedsiębiorstw" II roku studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzania.

Próba egzaminu.

Próbne zaliczenie ćwiczeń.

Próba zaliczenia ćwiczeń i wykładów

Omówienie zadań zaliczeniowych z ćwiczeń.

Próbny test zaliczeniowy z wykładów.

Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rodzaj studiów: I STOPNIA

Semestr: 4

System studiów: STUDIA STACJONARNE

Kierunek: INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

                INŻYNIERIA ŚRODOWISKAKurs przeznaczony dla studentów dziennych Zarządzania (II stopień)

Kurs przeznaczony dla studentów zaocznych Zarządzania (II stopień)

Kurs przeznaczony dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa (studia niestacjonarne). Obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i redakcją dokumentów tekstowych, aplikacji arkuszowych (działania na danych i ich wizualizacja) oraz prezentacji multimedialnych. 

Kurs przeznaczony dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa. Obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i redakcją dokumentów tekstowych, aplikacji arkuszowych (działania na danych i ich wizualizacja) oraz prezentacji multimedialnych.