Available courses

Kurs przeznaczony dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa (studia niestacjonarne). Obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i redakcją dokumentów tekstowych, aplikacji arkuszowych (działania na danych i ich wizualizacja) oraz prezentacji multimedialnych. 

Kurs przeznaczony dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa. Obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i redakcją dokumentów tekstowych, aplikacji arkuszowych (działania na danych i ich wizualizacja) oraz prezentacji multimedialnych.